Što su to dodaci prehrani i kad bi ih trebali uzimati?

Što su to dodaci prehrani i kad bi ih trebali uzimati?

Pojam dodaci prehrani u širem smislu obuhvaća sve jestive pripravke proizvedene s namjerom da djelomično ili u potpunosti zadovolje prehrambene i energetske potrebe pojedinca, uključujući i sportske napitke, pripravke za mršavljenje te druge medicinske biljne pripravke.

Opširnije